Переяслав-Хмельницький колаж
місто Переяслав та Переяслав-Хмельницький район
Інформація
Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
Адреса
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30

Телефон
(04567) 5-66-96
Головна » Освіта » Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди - державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” на денній та заочній  формах навчання за державним замовленням, за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

Університет розташований у мальовничому куточку міста. Має три сучасних навчальних корпуси, два студентських гуртожитки, бібліотеку з багатим книжковим фондом, 4 читальними залами та сучасними інформаційними засобами. В університеті діє 12 комп'ютерних класів з відкритим Internet-доступом.

Університет забезпечує перепідготовку за 15 спеціальностями педагогічного, психологічного та економічного профілю.

В університеті функціонує 7 факультетів: педагогіки і психології, педагогічний, історичний, природничо-технологічний, філологічний, фізичного виховання, фінансово-економічний, відділення довузівської підготовки та післядипломної освіти.

На факультетах навчається біля 4,5 тисяч студентів за 25 напрямами підготовки та спеціальностями за рахунок державного бюджету та на кошти юридичних та фізичних осіб. За держзамовленням навчаються на денній формі – 70 % студентів, на заочній – 30%.

Підготовка магістрів здійснюється за 18 спеціальностями. Функціонує аспірантура за 13-ма та докторантура за 3-ма спеціальностями.

Навчально-виховний процес у вузі забезпечують 27 кафедр, у складі яких понад 60% науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями.

Університет має фахові видання, зареєстровані ВАК, з історії України, педагогіки, психології, філософії та філології, економіки, початкової освіти, психолінгвістики.

Університет – постійний та активний  учасник міжнародних та Всеукраїнських освітянських виставок. Нагороджений срібними та бронзовими медалями Міжнародної виставки «Сучасна освіта в Україні», лауреат конкурсу «Інноваційні технології навчання», дипломант рейтингу вищих навчальних закладів України «Софія Київська». Університет тісно співпрацює з посольствами США (відділ у справах культури та освіти), Угорщини та КНР, Французьким культурним центром, Центром навчання та Українсько-Французького співробітництва; Німецьким культурним центром «Гете Інститутом»; представництвом Корпусу Миру в Україні.

В 2007 році університет нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. За результатами участі у конкурсах міжнародних та всеукраїнсьих виставок у 2012 році ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.» нагороджений 5 золотими медалями та відзначений почесною нагородою за багаторічну співпрацю – «Освітянський Оскар». В 2012 році університе відзначено дипломом лідера наукової діяльності за високі показники у рейтинговому виставковому конкурсі «Наукова діяльність.

Історія Переяслав-Хмельницького педагогічного університету

Історія Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди сягає давніх часів. Спочатку це була школа грамоти при єпископській кафедрі, заснована в 1702 році з ініціативи гетьмана Мазепи. У жовтні 1738 року за указом єпископа Арсенія Берла у Вознесенському монастирі було відкрито Переяславський колегіум, що упродовж багатьох десятиліть був провідним навчальним закладом, зі стін якого вийшло багато видатних діячів.

У 1817 році від Переяславської колегії відокремилося духовне училище, а в 30-х роках XX століття на базі Переяславських духовного, комерційного та Вітовецького початкового училищ було створено Переяславську педагогічну школу, шлях якої до набуття статусу університету був ще досить довгим: 1943 рік – Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище; 1986-й – філія Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького; 1993-й – Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди; лютий 2002 року – отримано статус університету.


1