Переяслав-Хмельницький колаж
місто Переяслав та Переяслав-Хмельницький район
Головна » Історія

Історія Переяслава та Наддніпрянської України

Пам’ятні дати з життя Переяслава

 • 2 тис. років до н.е. - перші поселення епохі бронзи на Переяславщині.
 • ІІІ - поч. V ст. - на території сучасного Переяслава виникають поселення пори черняхівської культури.
 • 907перші згадування про Переяславську фортецю у договорі між Київською Русю і Візантією, де Переяслав згадується як одне з трьох найбільших міст Київської Русі.
 • 993 - укріплення переяславського детинця за наказом князя Володимира Великого.
 • 1008 - відомості про перше кам'яне культове спорудження міста - Хрестовоздвижинську церкву.
 • 1054 - переяславським князем стає Всеволод, син Ярослава Мудрого. Виникнення Переяславського князівства.
 • 1089 - активне будівництво детинця за ініціативою митрополита Єфрема Переяславського.
 • 1094-1113 - правління князя Володимира Мономаха.
 • 2-га половина XII ст. - володіння Переяславського удільного князівства охоплювали величезну територію між Дніпром, Окою та верхній Волгою.
 • 1187 – перша письмова згадка назви «Україна»
 • 1239зруйнування міста ордою монголо-татар.
 • 60-ті роки XIV ст. - після разгрому татарських орд військами літовського князя Ольгерда Переяславщину разом з Переяславом захопили літовські феодали. Переяславськую землю поділили на повети, а повети - на волості. Переяслав стає центром волості.
 • 1441-1471 - Переяслав входив у склад оновленого Київського князівства, а потім у склад Київського воєводства.
 • 1482 – зпустошення Переяслава військом кримського хана Менгли-Герая.
 • Кінець XV ст.-перша половина XVI ст. - Переяслав разом с Каневом, Черкасами й островом Хортицей зіграв важливу роль у формиванні українського козатства. Тут угруповувались перші загони козаків.
 • 1569 - згідно Люблінської унії місто відходить до Польщі.
 • 1585 - Переяславу надано Магдебурзьке право. Спорудження замку на території колишнього детинця.
 • 1591-1593 - переяславські козаки і міщани взяли найактивнішу участь у великому повстанні під керівництвом Кріштофа Косинського проти польського пригноблення.
 • 1594-1596 - Переяслав зіграв важливу роль в повстанні на чолі з Северином Наливайко.
 • Початок XVII ст. - власником Переяславського староства і міста став український магнат Костянтин Острожський.
 • 1620 - Переяслав і староство перейшли у володіння Я. Заславського.
 • 1625 - згідно Куруковським угодам місто стає центром одного з найбільших реєстрових полків в Україні.
 • 25 травня 1630 - у боях під Переяславом запорізькі і реєстрові козаки під супроводом Тараса Федоровича (Трясило) здобувають перемогу над польським коронним військом.
 • 1635 - польський магнат, переяславський староста В. Жолкевський передав місто на резиденцію ієзуїтів, через три роки заснувув тут коллегіум.
 • 1637 - населення Переяславщини приймало участь у повстаннях на чолі з Павлом Павлюком (Бутом) і Яковом Острянином.
 • 1648 - початок Визвольної війни. Переяславці позбулися від влади польскї шляхти. 
 • Січень 1654 - Переяславська рада, у ході якої був подпісаний історичний акт про об'єднання України з Росією.
 • 1654-1667 - Російсько-польська війна.
 • 17 жовтня 1659 - підписання кабального договору між Юрієм Хмельницьким та представниками моськовської думи.
 • 1660 - підписання Слободищенського трактата Юрієм Хмельницьким.
 • 1663 - Чорна Рада
 • 1666 - антимосковське повстання Переяславського козацького полку під керівництвом М. Хоменка.
 • 1695-1700 - будівництво Вознесенського монастиря на кошти Івана Мазепи.
 • 1727 - відновлення гетьманства.
 • 1738 - відкриття колегіуму.
 • 1766 - відкриття однокласної школи у фортеці при Замковій Успенській церкві.
 • 1770-1776 - поблизу Вознесенського собору побудована трьохповерхова дзвіниця.
 • 1781 - відміна автономії України і розділ на полки. Скасування Переяславського полку. Переяслав став частиною Київщини.
 • 1782 - Переяслав налічував 4987 жителів і населення швидко зростало.
 • 1835 - у Переяславі мешкало вже 8460 жителів.
 • 30-ті роки XIX століття - у Переяславі деякий час жив та працював Микола Васильович Гоголь. Тут він збирав матеріал для повісті "Вій".
 • 1845, 1859 - пребування на Переяславщині Тараса Григоровича Шевченко.
 • 1867 - населення міста складає близько 10 тисяч чоловік.
 • 1873 - відкриття жіночої гімназії.
 • Кінець XIX століття - головним заняттям основної маси населення міста було хліборобство. Промисловість развивається дуже повільно.
 • 1901 - чисельність населення міста складає близько 16 250 жителів.
 • 1901 - у місті вже працює 14 учбових закладів (3 середніх та 11 низших)
 • 1917-1920 - революційні події.
 • вересень 1921 - Переяслав входить в Києвську губернію, а через два роки стає районним центром.
 • 1924 - почала діяти міська електростанція.
 • 1925 - почала друкуватись районна газета "Змичка".
 • 1928 - вулиці і майдани міста почали освітлюватись електричними ліхтарями.
 • 1932 - відкрите педагогічне училище.
 • 17 вересня 1941 - 21 вересня 1943 - оккупація Переяслава гітлеровськими військами.
 • Жовтень 1943 - перейменування міста на Переяслав-Хмельницький.
 • 1950 - ті роки - проведення післявоєнної реконструкціі під керівництвом архітектора Володимира Гнатовича Заболотного.
 • 1954 - відкриття історичного музею, створеного на базі історико-краєзнавчого музею.
 • 1959 - почала працювати швейна фабрика. Місто налічувало 15 000 жителів.
 • 1961 - створена фабрика художніх мистецтв (на базі артілі імені Б. Хмельницького). Відкритий монумент на честь 300-річчя Переяславської ради
 • 1964 - початок будування першого в Україні музея народної архітектури та побуту під керівництвом Михайла Івановича Сікорського. Місто будування - Татарська гора.
 • 1970 - почав працювати асфальтний завод. Відкрита музична школа. Населення міста налічує 20 000 чоловік.
 • 21 июня 1992 - зрічення українського козацтва на чолі з гетьманом В'ячеславом Черноволом від присяги московському царю, данної у 1654 році під час Переяславської Ради.
 • 1990 – у місті проживало 29,9 тис. осіб.
 • 2007відзначення 1100-річчя першої згадки з назвою Переяслав в літописних пам’ятках.
 • 2013 – у Переяславі мешкає близько 30 тис. жителів. В місті працює педагогічний університет, діє історико-культурний заповідник, який об’єднує 29 музеїв.

Переяслав новина

Історичний розвиток Переяславщини як наукова проблема

У статті відзначено науковий доробок істориків, археологів, краєзнавців у вивченні Переяславщини як історичного регіону. Наголошено на необхідності подальшого комплексного вивчення процесу формування історичних меж цього краю.
Переяслав новина

«Стара Переяславщина» як історико-географічна територія у працях Михайла Грушевського

Аналізуються погляди М. Грушевського щодо Переяславщини як територіально- адміністративного утворення між Київщиною та Чернігівщиною у добу пізнього середньовіччя таранньомодерного часу.
Переяслав новина

VIA EST VITA: просторові аспекти біографій еліти Переяславля руського

У статті розглянуто просторові аспекти біографій представників еліти Переяславля Руського на прикладі постаті найвідомішого переяславського князя другої половини ХІ - початку ХІІ ст. Володимира Мономаха. Зроблено спробу скласти біограму - коротку просопографічну характеристику особи на основі аналізу найважливіших часово-просторових віх її життя.
Історія розвитку інституту Президента України в 1996-2010 рр.

Історія розвитку інституту Президента України в 1996-2010 рр.

За допомогою історико-хронологічного методу автором простежено та висвітлено передумови створення інституту Президента України. На основі аналізу нормативно-правових законодавчих актів висвітлено історію формування структури, команди Президента як вертикалі влади в Україні.
Перший князь Переяславля Руського Всеволод Ярославич

Перший князь Переяславля Руського Всеволод Ярославич

Перший переяславський князь Всеволод Ярославич фактично заснував традицію, за якою у подальшому князі (його нащадки) розглядали свій перехід на переяславський стіл як обов'язкову умову отримання ними у подальшому київського великокняжого престолу. Таке сприйняття переяславського княжіння було викликане у першу чергу його сакрально- символічним змістом, тобто уявленнями про сакральність самого міста, успадковану від болгарського Преслава Великого. Всеволод Ярославич зробив надзвичайно багато для розбудови Переяславля Руського й поглиблення його сакрального статусу, перетворивши оточену неукріпленими передгороддями дерев 'яно-земляну фортецю на значний політичний, економічний та релігійний центр Русі. Його наступники аж до Юрія Володимировича продовжували розбудовувати Переяславль.
Переяслав новина

Джерела геральдики та сфрагістики Переяславщини Давньоруської доби

У статті зроблено короткий огляд основних категорій геральдичних та сфрагістичних джерел давньоруського часу, виявлених на Переяславщині, чи таких, що мають до неї пряме відношення. Літописи Київської Русі містять згадки про геральдичний символ Переяславщини - зображення Архістратига Михаїла на прапорі переяславського полку. Це була духовна емблема і фактично герб Переяславської землі. Значна кількість княжих знаків - «двозубів» та «тризубів» - виявлена на монетах, печатках, підвісках, прикрасах, металевих замках, цеглі-плінфі, глиняному посуді, різноманітних предметах побуту. Кількість таких знаків досить велика. Досить багато таких «знаків Рюриковичів» виявлено на денцях гончарних горщиків у вигляді клейм. Знайдені на території Переяславщини свинцеві печатки дають дуже цінну інформацію для дослідження багатьох аспектів політичного, економічного та духовного життя Переяславської землі.
Історія школи відселеного села Комарівка

Історія школи відселеного села Комарівка

Село Комарівка є одним із тих населених пунктів, які зникли з карти Переяславщини внаслідок затоплення Канівським водосховищем. Перша згадка про село датується 1574 роком. На жаль, ґрунтовного видання щодо цього села не виявлено. Основним писемним джерелом з вивчення Комарівки є «Полтавські єпархіальні відомості». Зокрема, село Комарівка у цьому виданні згадується близько вісімдесяти разів, з них у вісімнадцяти номерах йдеться про Комарівську школу.
Суспільно-політична ситуація на Переяславщині у 1919 р.

Суспільно-політична ситуація на Переяславщині у 1919 р.

Боротьба українського народу за незалежність та соборність власної держави протягом усієї історії відбувалася зі значними людськими втратами та напруженням моральних сил і матеріальних ресурсів. Свій відрізок на цьому шляху проходили жителі усіх регіонів нашої держави. Не стала виключенням і Переяславщина. Жителі нашого повіту зробили значний внесок у загальну скарбницю українського народу.