Переяслав-Хмельницький колаж
місто Переяслав та Переяслав-Хмельницький район
Головна » Історія

Історія Переяслава та Наддніпрянської України


Переяслав новина

Історичний розвиток Переяславщини як наукова проблема

У статті відзначено науковий доробок істориків, археологів, краєзнавців у вивченні Переяславщини як історичного регіону. Наголошено на необхідності подальшого комплексного вивчення процесу формування історичних меж цього краю.
Переяслав новина

«Стара Переяславщина» як історико-географічна територія у працях Михайла Грушевського

Аналізуються погляди М. Грушевського щодо Переяславщини як територіально- адміністративного утворення між Київщиною та Чернігівщиною у добу пізнього середньовіччя таранньомодерного часу.
Переяслав новина

VIA EST VITA: просторові аспекти біографій еліти Переяславля руського

У статті розглянуто просторові аспекти біографій представників еліти Переяславля Руського на прикладі постаті найвідомішого переяславського князя другої половини ХІ - початку ХІІ ст. Володимира Мономаха. Зроблено спробу скласти біограму - коротку просопографічну характеристику особи на основі аналізу найважливіших часово-просторових віх її життя.
Історія розвитку інституту Президента України в 1996-2010 рр.

Історія розвитку інституту Президента України в 1996-2010 рр.

За допомогою історико-хронологічного методу автором простежено та висвітлено передумови створення інституту Президента України. На основі аналізу нормативно-правових законодавчих актів висвітлено історію формування структури, команди Президента як вертикалі влади в Україні.
Перший князь Переяславля Руського Всеволод Ярославич

Перший князь Переяславля Руського Всеволод Ярославич

Перший переяславський князь Всеволод Ярославич фактично заснував традицію, за якою у подальшому князі (його нащадки) розглядали свій перехід на переяславський стіл як обов'язкову умову отримання ними у подальшому київського великокняжого престолу. Таке сприйняття переяславського княжіння було викликане у першу чергу його сакрально- символічним змістом, тобто уявленнями про сакральність самого міста, успадковану від болгарського Преслава Великого. Всеволод Ярославич зробив надзвичайно багато для розбудови Переяславля Руського й поглиблення його сакрального статусу, перетворивши оточену неукріпленими передгороддями дерев 'яно-земляну фортецю на значний політичний, економічний та релігійний центр Русі. Його наступники аж до Юрія Володимировича продовжували розбудовувати Переяславль.
Переяслав новина

Джерела геральдики та сфрагістики Переяславщини Давньоруської доби

У статті зроблено короткий огляд основних категорій геральдичних та сфрагістичних джерел давньоруського часу, виявлених на Переяславщині, чи таких, що мають до неї пряме відношення. Літописи Київської Русі містять згадки про геральдичний символ Переяславщини - зображення Архістратига Михаїла на прапорі переяславського полку. Це була духовна емблема і фактично герб Переяславської землі. Значна кількість княжих знаків - «двозубів» та «тризубів» - виявлена на монетах, печатках, підвісках, прикрасах, металевих замках, цеглі-плінфі, глиняному посуді, різноманітних предметах побуту. Кількість таких знаків досить велика. Досить багато таких «знаків Рюриковичів» виявлено на денцях гончарних горщиків у вигляді клейм. Знайдені на території Переяславщини свинцеві печатки дають дуже цінну інформацію для дослідження багатьох аспектів політичного, економічного та духовного життя Переяславської землі.