Переяслав-Хмельницький колаж
місто Переяслав та Переяслав-Хмельницький район
Останні новини
В Переяславі провели роботи з благоустрою території
23.03.2023

Садили кущі, прибрали парк Шевченка та впорядкували зелену зону вздовж вулиці Богдана Хмельницького


Мессі зганьбився в Лізі чемпіонів. За це йому дадуть "Золотий м'яч"?
10.03.2023


Послуги протезування зубів в Києві
24.02.2023


Мер Переяслава отримав відзнаку Верховної Ради «За заслуги перед українським народом»
04.02.2023

Голова Переяславської громади В’ячеслав Саулко повідомив на своїй сторінці у Facebook про отримання Грамоти Верховної Ради України та нагрудного знака «За заслуги перед народом України». Лист був підписаний головою парламенту рівно два місяці тому – 2 грудня 2022 року.


Запрошення на свято Колодія у Переяславі
03.02.2023


Головна » Новини » Бюджет Переяслава-Хмельницького на 2015 рік

Бюджет Переяслава-Хмельницького на 2015 рік

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шосте скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2015 рік

Переяслав-Хмельницька міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2015 рік:

–        доходи міського бюджету у сумі 108895,9 тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 106651,9 тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 2244,0 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку 319,0 тис.грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

–        видатки міського бюджету у сумі 108895,9 тис.грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 104740,7 тис.грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 4155,2 тис.гривень;

–        профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1911,2 тис.грн., (передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)) згідно з додатком №2 до цього рішення;

–        дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1911,2 тис.грн. джерелами фінансування якого є передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком №2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2015 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та кодом функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, по загальному фонду 104740,7 тис.грн. та спеціальному фонду 4155,2 тис.грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 30,0 тис.гривень.
 3. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 725,0 тис.гривень.
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

–        оплата праці працівників бюджетних установ;

–        нарахування на заробітну плату;

–        придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

–        забезпечення продуктами харчування;

–        оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

–        поточні трансферти населенню;

–        поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 6479,8 тис.грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.
 2. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік: до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-¹ Бюджетного кодексу України.
 4. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові, начальнику фінансового управління отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Надати право фінансовому управлінню Переяслав-Хмельницької міської ради :

– укладати в установленому порядку угоди з Переяслав-Хмельницьким управлінням Державної казначейської служби України Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами;

– в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі міського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Відповідно до статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати міському голові:

– у міжсесійний період міської ради збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин міського бюджету в разі збільшення (зменшення) місту обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України, здійснювати їх розподіл (перерозподіл) між головними розпорядниками коштів міського бюджету з подальшим затвердженням на сесії міської ради ради.

 1. Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження щодо виконання функцій або надання послуг, на яке затверджене бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника коштів міського бюджету до іншого, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, якому це доручено за процедурою визначеною частиною 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.
 2. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 3. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

– у тижневий термін забезпечити складання та затвердження кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, планів використання бюджетних коштів одержувачів коштів міського бюджету і подати їх Переяслав-Хмельницькому управлінню Державної казначейської служби України Київської області;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 1. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
 2. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2015 року
 3. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Оприлюднити дане рішення з усіма додатками у газеті «Переяславська Рада»
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.

Міський голова Т.В.Костін1