Переяслав-Хмельницький колаж
місто Переяслав та Переяслав-Хмельницький район
Головна » Історія » Велика і Мала Каратуль

Велика і Мала Каратуль

Деякі відмінності відносно назви села Велика Каратуль були свого часу опубліковані в міськрайонній газеті.Їх автори – наукові представники Переяслав – Хмельницького історико-культурного заповідника. Я дозволю зі своєї сторони внести деякі доповнення і уточнення до опублікованого. В книзі видатного українського вченого – історика В.Г. Ляскоронського «Історія Переяславської землі з найдавніших часів до половини XIII століття» ми знаходимо деякі відомості про існування сіл Переяславської землі, а також про їх походження автор цієї книги пише про те, що «большая часть названий населенных мест Перяславской земли, судя по корням, несомненно славянского происхождения, таковы: Переяславль, Снетин, Песочень, Прилуки, Лубны и проч; другие, как Хорол, Голтва, Карань, и пр.- тюркского».

Вірогідно, що й назва Каратуль теж тюркського походження, хоч вона конкретно ніде не згадується. Розглядаючи етимологію самого слова «Каратуль», ми одержимо досить цікаве словосполучення. В перекладі з тюркського це має означати: Какра – чорний, туль – клобук / шапка і звідси одержимо загальну назву – чорні клобуки. Тепер спробуємо пошукати подібну назву в історичних документах.

Так,…В «Літописі руському» за іпатіївським списком в розділі «Боротьба Ольговичів з Ізяславом Мстиславовичем» 1147 рік зазначається: «І став Ізяслав радитися з братом своїм Ростиславом, з дружиною і з чорними клобуками, куди б їм піти навперейми їм Ольговичам до ріки Сули, де ото вони стяли». Виникає питання: звідки ж з’явилися племена чорних клобуків? З літописних джерел нам відомо про те, що ці й інші тюркські племена прийшли до нас із степових просторів Середньої Азії. Ось що по це говориться в «Стародавній побутовій історії слов’ян».

«В древнее время, настолько- то знает история, это движение имело направление с востока на запад, при чем через главную массу движения составляли разного рода кочевники: скифы, сарматы, гунны, авары, печенеги, половцы и проч; с востока же, из Азии пришли в Европу и славянские племена и частью поселились в пределах Руси, частью подвинулись дальше, в Западную Европу». Воцель. Древнейшая бытовая история славян. Поселившись біля кордонів Переяславської землі, чорні клобуки підтримували дружні стосунки із слов’янами, а потім, згодом поріднившись, поступово влилися до складу слов’янської народності. Можливо вони дещо відрізнялися від слов’ян в побутовому відношенні і в господарській діяльності, адже основними заняттями в них були скотарство і мисливство. Виготовляли вони одяг і головні убори з шкір хутрових звірів і свійських тварин може за це їх прозвали чорними клобуками.

Тож вірогідно, що стародавні назви поселень чорних клобуків, які жили в XI-XIIстоліттях на місцях, де тепер розташовані села Велика Каратуль і Мала Каратуль, збереглися саме з того часу, з сивої давнини.

Автор: А.Карпенко - громадський кореспондент1