Переяслав-Хмельницький колаж
місто Переяслав та Переяслав-Хмельницький район
Головна » Історія » Нацистська листівка як засіб пропаганди на окупованій території Київщини у 1941-1944 рр. (за матеріалами фондів НІЕЗ «Переяслав»)

Нацистська листівка як засіб пропаганди на окупованій території Київщини у 1941-1944 рр. (за матеріалами фондів НІЕЗ «Переяслав»)

Фашиська пропагандиська листівка

У статті розкривається антирадянський та антисемітський характер нацистських листівок як засобу пропаганди на окупованій території Київщини у 1941-1944 рр. із колекції фондів НІЕЗ «Переяслав».

Серед численних матеріалів фондів НІЕЗ «Переяслав», пов'язаних з періодом нацистської окупації України і Київщини зокрема, є підбір листівок як важливого засобу пропаганди. З перших днів існування окупаційного режиму в Україні німецьке командування видавало масовими тиражами численні листівки, у яких населення інформувалося про наміри і кроки нової влади. Пріоритетним ідеологічним напрямком всіх листівок є антирадянська і антисемітська пропаганда.

У колекції НІЕЗ «Переяслав» міститься 11 нацистських листівок, які за змістом звернені до командирів, бійців, політпрацівників Червоної Армії, майбутніх військовополонених та жителів окупованої території України. Німецькі листівки знайдені пошуковою групою дітей у Березанському лісі в 90-х рр. ХХ ст.

Читаючи тексти листівок, стає зрозумілим, що основними цілями німецької пропагандистської дії на червоноармійців і командирів, а також цивільне населення в прифронтовій смузі було залякування супротивника, посилення пораженських настроїв, створення позитивного уявлення про полон, підрив авторитету державного і військово-політичного керівництва СРСР, авторитету командирів і начальників, непокора їм, спонукання до добровільної здачі в полон і до дезертирства, посилення невдоволення цивільного населення положенням у країні, спонукання населення до лояльного ставлення щодо військовослужбовців вермахту, посилення тривоги за долю рідних.

Згідно з установками спеціальної директиви з питань пропаганди у листівках всіляко підкреслювалося, що супротивником Німеччини є не народи Радянського Союзу, що німецькі збройні сили прийшли в країну не як вороги, а, навпроти, як «визволителі», прагнучи позбавити людей від радянської тиранії. Текст листівки (Р-5411) полягає саме в пропаганді здобуття прихильності місцевого населення до нової влади й переконанні в тому, що німецька армія несе поневоленим народам Росії визволення від «жидо-більшовицького ярма» (тексти листівок подаємо мовою оригіналу): «Запомните! Германия ведёт борьбу не против русского народа, а против вашего жидо- коммунистического правительства, которое принесло вам много горя и несчастья» [2] або на звороті ще однієї листівки (Р-5410 (а)): «Бойцы! Командиры! Сталин и его приспешники в интересах интернационального капитала и евреев, гонят вас на верную смерть. Гонят в то время, как в освобожденных от большевиков областях строится новая жизнь без каторжных колхозов, без капиталистов, без помещиков, без потогонной стахановщины и социалистических соревнований! Решайтесь: хотите вы умереть или жить? У нас вы будете жить!» [2].

Німецькі фашисти великого значення надавали саме пропагандистській обробці населення. Так, у листівці (Р-5409) чітко звучить думка про те, що «22 июня 1941 г. началось освобождение от советского террора» [2]. На фоні палаючих світлин із зображеннями сценок із життя при більшовицькому режимі та серпа з молотом на повен зріст стоїть постать німецького офіцера і нижче прописані фрази : «Все силы на дело разгрома большевизма! Помогай в деле создания нового порядка!» [2].

Нацистська пропагандиська листівка 1

Інформаційно-психологічна спрямованість листівок мала ціль зробити і деморалізуючу дію, спрямовану на послаблення психіки людини, загострення почуття самозбереження з метою зниження морально-бойових якостей аж до відмови від участі у бойових діях, а також на формування позитивних установок у супротивника по відношенню до здачі в полон як єдино розумному і безпечному виходу з обстановки, що склалася. Про це ми читаємо у листівці (Р-5410 (а)): «Бойцы и командиры Красной Армии! Штыки в землю! И скорее к немцам или домой! Ваше дальнейшее участие в войне бессмысленно! Подумайте о дальнейшей судьбе и о своих семьях!» [2]. На листівці з явно вираженою антисемітською спрямованістю під назвою «Жидам не место среди вас! Геть жидов!» (Р-5413) на звороті написані такі заклики: «Красноармейцы! Командиры! Политработники! Уже тысячи из Вас перешли на нашу сторону и всем им оказан хороший прием. И Вам, в случае перехода на немецкую сторону будет оказан надлежащий прием и обезпечено равноправное место в дружной семье народов новой Европы без жидов, большевиков и капиталистов. А потому не медли и переходи к нам. Дорога к нам - это дорога в жизнь. Только когда последний жид будет изгнан из твоего отечества, настанет мир. Бей жидовское отродье!» [2].. Інша листівка (Р-5414) під назвою «Победа за нами» демонструє панічні настрої серед населення, носить теж антисемітську направленість, вказує на перевагу німецького вермахту: «Куда Вы, Соломон Абрамович? - В Америку, в Китай! - А говорят победа за нами! - Да в том то и дело, что победа идёт вслед за нами на немецких танках!» [2].

Асортимент антисемітських листівок був, мабуть, найщедрішим в арсеналі пропагандистів рейху. Антисемітизм посідав одне з визначальних місць в пропаганді нацизму. Як невід'ємна складова, він був одним із «постулатів віри нацистів», адже боротьба з євреями набула есхатологічного, напіврелігійного характеру. Пропаганда критики європейських євреїв від радянських відрізнялася в їх ототожненні з владними структурами радянської держави і як наслідок - відповідальністю за її злочини. Застосування концепції «жидо-большевизму» виправдовувалося й тим, що більшість теоретиків марксизму і лідерів більшовизму були євреями [1, с. 98].

Ще більший антисемітський пласт публікацій пов' язаний з історією України. Висхідний мотив напрямку - ототожнення євреїв з радянською владою та їх участь у репресивно-каральних органах держави. Міф про «жидо-большевицький» характер режиму був основним в ідеологічному арсеналі нацистського режиму. Популяризації штампу сприяли 30-ті рр. XX ст., коли провина за поневіряння українців покладалася на євреїв, зокрема, і за злочини у голодоморі. Ця думка чітко простежується у листівці під назвою «Робітничо-селянська ВЛАДА. Така була совєтська свобода» (Р-5412):

«Українці! Хто панував над вами?
-         Хто приніс Вам кров, сльози й голод?
-         Жиди та їхні большевицькі прихвостні.
-         Хто витискав із Вас кривавий піт аж до останньої краплі?
-         Жиди та їхні большевицькі прихвостні.
-         Хто забирав хліб із ваших клунь?
-         Жиди та їхні большевицькі прихвостні.
-         Хто доносив на вас і міліони з Вас посилав на заслання й голод?
-         Жиди та їхні большевицькі прихвостні.
-         Хто засилав міліони українців на Соловки та на Сибір, щоб вони там живцем гнили в концтаборах та на примусових роботах?
-         Жиди та їхні большевицькі прихвостні.
-         Хто міліони з вас замучував на смерть у підвалах НКВД?
-         Жиди та їхні большевицькі прихвостні.

Своєю фальшивою наукою большевизму жиди змагають до панування над світом. Інтернаціонал - це панування жидівства. В руках жидів була влада в Совєтському Союзі та в капіталістичних країнах. Жидівські капіталісти та совєтські жиди об' єдналися для боротьби проти країни волі й соціалізму - проти Німеччини. Не забувайте цього ніколи: жиди - це найгірший ворог українського народу» [2].

Нацистська пропагандиська листівка 2

У декількох листівках (Р-5410(а)) та (Р-5411) йдеться про принади німецького полону: «С пленными мы обращаемся хорошо. С перешедшими добровольно на нашу сторону, по новому приказу Гитлера, - обращение еще лучше: они получают особое удостоверение, обеспечивающее им лучшее питание и ряд других льгот. Желающих работать мы устраиваем на работу по специальности» [2]. У листівці «Стать хозяином или калекой? Что лучше? Выбирай!» викладені 8 пунктів, які повинен знати кожен майбутній радянський полонений:

  1. Попадая в плен, не бойся. Тебе никто не причинит вреда. Немцы обращаются с пленными по интернациональному соглашению.
  2. При допросе ты должен указать: фамилию, год рождения, профессию и часть. Фамилии пленных опубликовываются только по их собственному желанию.
  3. Ты должен соблюдать идеальную чистоту в отношении твоих и доверенных тебе немцами вещей. Твоё тело должно быть всегда чистым.
  4. Твоё поведение должно быть дисциплинированным и по- военному. Ты должен отдавать честь своим советским офицерам и немецкому военному начальству.
  5. В работе соблюдать чистоту и исполнительность. Доверенные тебе инструменты должны быть в наилучшем состоянии и порядке. Мы требуем точность. По твоему поведению будет и отношение к тебе самому.
  6. О несправедливости или недостатках должно быть сразу доложено.
  7. За хорошее поведение и работу ты получаешь особую награду.
  8. Миллионы русских пленных уже отпущены в гражданство за хорошее поведение. Они работают теперь в частных предприятиях по их собственному желанию» [2].

Особливі зусилля німецької пропаганди були зосереджені на фігурі І. Сталіна. На одній із листівок показано карикатуру на Сталіна, який з хижацьким оскалом стругає труни, на яких вказані номери загиблих дивізій і армій. Під малюнком підпис: «Батюшка Сталин заботится о своих дивизиях» (Р-5410) [2].

Як бачимо, на даних листівках головним чином були короткі заклики переходити на сторону німців, знищувати командирів і комісарів, давалися обіцянки щасливого райського життя. Кожна листівка була одночасно і пропуском для переходу на сторону німецької армії для одного і більше бійців і командирів, а також слугувала папером для цигарок.

Мовні, історичні помилки, тенденційність, а також необізнаність у господарських питаннях окупованої України знизили вартість численних німецьких листівок, тому вплив такої пропаганди на місцеве населення мав, як правило, мізерний результат.

Нацистські листівки із колекції Заповідника, як зразки пропаганди, є важливим джерелом для вивчення періоду окупації фашистської Німеччини на території України, зокрема, Київщини у 1941-1944 рр.

Джерела та література:

  1. Безсмертя. Книга Пам'яті України. 1941-1945 / І. О. Герасимов, І. Т. Муковський, П. П. Панченко, Р. Г. Вишневський. - К.: Пошуково-видавниче агенство «Книга Пам'яті України», 2000. - 944 с.: іл.
  2. Інвентарна книга №9 «Рукописні та друковані документи» (шифр «Р») // Фонди НІЕЗ «Переяслав».

Ключові слова: нацистська листівка, нацистська пропаганда, антирадянський та антисемітський напрямок ідеології, жидо- більшовизм.

The article reveals the anti-soviet and anti-semitic nazi leaflets as a means of propaganda in the occupied territory of Kyiv region in 1941-1944 from the collection of the funds NIEZ«Pereyaslav».

Keywords: nazi leaflet, nazi propaganda, anti-soviet and anti- semitic direction of the ideology, yudeo-bolshevism.


Автор: Наталія Кухарєва (м. Переяслав-Хмельницький) // «Друга світова війна: події, факти, версії»: матеріали Всеукр.наук. конф. (24 квітня 2015 р). – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 78-84

1