Переяслав-Хмельницький колаж
місто Переяслав та Переяслав-Хмельницький район
Головна » Історія

Історія Переяслава та Наддніпрянської України

Пам’ятні дати з життя Переяслава

 • 2 тис. років до н.е. - перші поселення епохі бронзи на Переяславщині.
 • ІІІ - поч. V ст. - на території сучасного Переяслава виникають поселення пори черняхівської культури.
 • 907перші згадування про Переяславську фортецю у договорі між Київською Русю і Візантією, де Переяслав згадується як одне з трьох найбільших міст Київської Русі.
 • 993 - укріплення переяславського детинця за наказом князя Володимира Великого.
 • 1008 - відомості про перше кам'яне культове спорудження міста - Хрестовоздвижинську церкву.
 • 1054 - переяславським князем стає Всеволод, син Ярослава Мудрого. Виникнення Переяславського князівства.
 • 1089 - активне будівництво детинця за ініціативою митрополита Єфрема Переяславського.
 • 1094-1113 - правління князя Володимира Мономаха.
 • 2-га половина XII ст. - володіння Переяславського удільного князівства охоплювали величезну територію між Дніпром, Окою та верхній Волгою.
 • 1187 – перша письмова згадка назви «Україна»
 • 1239зруйнування міста ордою монголо-татар.
 • 60-ті роки XIV ст. - після разгрому татарських орд військами літовського князя Ольгерда Переяславщину разом з Переяславом захопили літовські феодали. Переяславськую землю поділили на повети, а повети - на волості. Переяслав стає центром волості.
 • 1441-1471 - Переяслав входив у склад оновленого Київського князівства, а потім у склад Київського воєводства.
 • 1482 – зпустошення Переяслава військом кримського хана Менгли-Герая.
 • Кінець XV ст.-перша половина XVI ст. - Переяслав разом с Каневом, Черкасами й островом Хортицей зіграв важливу роль у формиванні українського козатства. Тут угруповувались перші загони козаків.
 • 1569 - згідно Люблінської унії місто відходить до Польщі.
 • 1585 - Переяславу надано Магдебурзьке право. Спорудження замку на території колишнього детинця.
 • 1591-1593 - переяславські козаки і міщани взяли найактивнішу участь у великому повстанні під керівництвом Кріштофа Косинського проти польського пригноблення.
 • 1594-1596 - Переяслав зіграв важливу роль в повстанні на чолі з Северином Наливайко.
 • Початок XVII ст. - власником Переяславського староства і міста став український магнат Костянтин Острожський.
 • 1620 - Переяслав і староство перейшли у володіння Я. Заславського.
 • 1625 - згідно Куруковським угодам місто стає центром одного з найбільших реєстрових полків в Україні.
 • 25 травня 1630 - у боях під Переяславом запорізькі і реєстрові козаки під супроводом Тараса Федоровича (Трясило) здобувають перемогу над польським коронним військом.
 • 1635 - польський магнат, переяславський староста В. Жолкевський передав місто на резиденцію ієзуїтів, через три роки заснувув тут коллегіум.
 • 1637 - населення Переяславщини приймало участь у повстаннях на чолі з Павлом Павлюком (Бутом) і Яковом Острянином.
 • 1648 - початок Визвольної війни. Переяславці позбулися від влади польскї шляхти. 
 • Січень 1654 - Переяславська рада, у ході якої був подпісаний історичний акт про об'єднання України з Росією.
 • 1654-1667 - Російсько-польська війна.
 • 17 жовтня 1659 - підписання кабального договору між Юрієм Хмельницьким та представниками моськовської думи.
 • 1660 - підписання Слободищенського трактата Юрієм Хмельницьким.
 • 1663 - Чорна Рада
 • 1666 - антимосковське повстання Переяславського козацького полку під керівництвом М. Хоменка.
 • 1695-1700 - будівництво Вознесенського монастиря на кошти Івана Мазепи.
 • 1727 - відновлення гетьманства.
 • 1738 - відкриття колегіуму.
 • 1766 - відкриття однокласної школи у фортеці при Замковій Успенській церкві.
 • 1770-1776 - поблизу Вознесенського собору побудована трьохповерхова дзвіниця.
 • 1781 - відміна автономії України і розділ на полки. Скасування Переяславського полку. Переяслав став частиною Київщини.
 • 1782 - Переяслав налічував 4987 жителів і населення швидко зростало.
 • 1835 - у Переяславі мешкало вже 8460 жителів.
 • 30-ті роки XIX століття - у Переяславі деякий час жив та працював Микола Васильович Гоголь. Тут він збирав матеріал для повісті "Вій".
 • 1845, 1859 - пребування на Переяславщині Тараса Григоровича Шевченко.
 • 1867 - населення міста складає близько 10 тисяч чоловік.
 • 1873 - відкриття жіночої гімназії.
 • Кінець XIX століття - головним заняттям основної маси населення міста було хліборобство. Промисловість развивається дуже повільно.
 • 1901 - чисельність населення міста складає близько 16 250 жителів.
 • 1901 - у місті вже працює 14 учбових закладів (3 середніх та 11 низших)
 • 1917-1920 - революційні події.
 • вересень 1921 - Переяслав входить в Києвську губернію, а через два роки стає районним центром.
 • 1924 - почала діяти міська електростанція.
 • 1925 - почала друкуватись районна газета "Змичка".
 • 1928 - вулиці і майдани міста почали освітлюватись електричними ліхтарями.
 • 1932 - відкрите педагогічне училище.
 • 17 вересня 1941 - 21 вересня 1943 - оккупація Переяслава гітлеровськими військами.
 • Жовтень 1943 - перейменування міста на Переяслав-Хмельницький.
 • 1950 - ті роки - проведення післявоєнної реконструкціі під керівництвом архітектора Володимира Гнатовича Заболотного.
 • 1954 - відкриття історичного музею, створеного на базі історико-краєзнавчого музею.
 • 1959 - почала працювати швейна фабрика. Місто налічувало 15 000 жителів.
 • 1961 - створена фабрика художніх мистецтв (на базі артілі імені Б. Хмельницького). Відкритий монумент на честь 300-річчя Переяславської ради
 • 1964 - початок будування першого в Україні музея народної архітектури та побуту під керівництвом Михайла Івановича Сікорського. Місто будування - Татарська гора.
 • 1970 - почав працювати асфальтний завод. Відкрита музична школа. Населення міста налічує 20 000 чоловік.
 • 21 июня 1992 - зрічення українського козацтва на чолі з гетьманом В'ячеславом Черноволом від присяги московському царю, данної у 1654 році під час Переяславської Ради.
 • 1990 – у місті проживало 29,9 тис. осіб.
 • 2007відзначення 1100-річчя першої згадки з назвою Переяслав в літописних пам’ятках.
 • 2013 – у Переяславі мешкає близько 30 тис. жителів. В місті працює педагогічний університет, діє історико-культурний заповідник, який об’єднує 29 музеїв.

Переяслав новина

Безповоротні втрати воїнів червоної армії - мешканців Переяслав-Хмельницького району в роки Другої Світової війни

У статті подається інформація про наявні відомості щодо загиблих воїнів Переяслав-Хмельницького району в персональних мартирологах загиблих воїнів та містяться окремі результати аналізу даних за регіонами, віком та роками загибелі.
Переяслав новина

Особливості боротьби Українських державно-незалежницьких організацій в північно- східних областях УРСР (1941-1945 рр.) за створення самостійної держави

У статті висвітлюються питання маловідомих широкому загалу сторінок боротьби українських патріотів за незалежність України в Сумській та Чернігівській областях УРСР (1941­1945 рр.). Увага акцентується на регіональній специфіці цієї боротьби та її формах.
Переяслав новина

Битва за Дніпро у мемуаристиці і документах: компаративний аналіз радянських і німецьких джерел

У статті зроблено спробу розкрити особливості боїв за Дніпро восени 1943 року. Головний акцент зроблено на співставленні мемуарів радянських і німецьких генералів. Проаналізувавши мемуари Г. Жукова, К. Москаленка, К. Рокоссовського, Ф. Міллентіна, Манштейна, Е. Рауса, автор прийшов висновку, що характерною особливістю спогадів є їх суб'єктивність, оскільки, зосередивши увагу на перемогах, генерали лишають поза увагою свої прорахунки.
Переяслав новина

Голокост на Переяславщині: без права на забуття

У статті розкрито історію Голокосту на Переяславщині, показано місце, де відбувалися події, що мають символічне значення для історії міста Переяслава-Хмельницького. Розкрито долю єврейського народу в ці важкі роки. Також розглядається феномен рятівників євреїв у період Голокосту.
Переяслав новина

Суспільно-політичне становище та боротьба ОУН і УПА на Київщині (м. Фастів і Фастівський район) в роки другої світової війни (1941-1945 рр.) за незалежну Українську державу

У статті висвітлюється боротьба підпілля ОУН і боївок УПА на Фастівщині в 1941-1945 рр. за створення Української Самостійної Соборної Держави (УССД) проти гітлерівського і сталінського режимів, зокрема майже невідома громадськості збройна боротьба відділів УПА на цьому терені. Подані історіографічні праці, присвячені даній проблематиці.
Переяслав новина

Оборона Канівського плацдарму влітку 1941 року

У статті розповідається про оборонні бої на Канівському плацдармі у липні-серпні 1941 року. Використовуються маловідомі документи із фондів Шевченківського національного заповідника та Клубу-музею ветеранів війни і праці міста Канева.
Переяслав новина

Радянський партизанський рух опору на території України в роки Другої Світової війни: джерелознавчий аспект

Подано огляд джерельної бази з історії радянського партизанського руху опору на території України в роки Другої світової війни. Охарактеризовано склад та зміст єдиного в Україні найбільшого комплексу документів з даної тематики, що зберігається в Центральному державному архіві громадських об'єднань України.
Переяслав новина

Німецько-фашистський окупаційний режим на Переяславщині мовою архівних документів (огляд документів ЦДАВО України)

У публікації представлені документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, які містять інформацію про окупаційний режим на Переяславщині у 1941-1943 рр.
Переяслав новина

Евакуація сільськогосподарської техніки Циблівської машинно-тракторної станції Переяславського району Київської області в роки німецько-фашистської окупації (1941-1943 рр.)

У статті розглядається історія евакуації сільськогосподарської техніки машино-тракторних станцій с. Циблі Переяславського району Київської області в роки німецько-фашистської окупації (1941-1943 рр.). Приділено увагу питанням підготовки до евакуації, етапам її проведення та реевакуації.
Переяслав новина

Створення, структура та повноваження вербувальних органів рейху на окупованих територіях

У статті проаналізована історія створення вербувальних органів Рейху на окупованих територіях. Розглянута їхня структура та повноваження. Простежено зміни, яких зазнавали ці органи упродовж свого функціонування. Досліджено взаємини між військовою та цивільною адміністрацією у питаннях вербування східних робітників.
Переяслав новина

Кургани давнього Переяслава та його околиць і Тарас Шевченко

У статті розглядаються унікальні пам'ятки культурної спадщини - кургани давнього Переяслава і його околиць та показано їх зв'язок із творчим доробком Т. Г. Шевченка.