Переяслав-Хмельницький колаж
місто Переяслав та Переяслав-Хмельницький район
Головна » Історія

Історія Переяслава та Наддніпрянської України

Пам’ятні дати з життя Переяслава

 • 2 тис. років до н.е. - перші поселення епохі бронзи на Переяславщині.
 • ІІІ - поч. V ст. - на території сучасного Переяслава виникають поселення пори черняхівської культури.
 • 907перші згадування про Переяславську фортецю у договорі між Київською Русю і Візантією, де Переяслав згадується як одне з трьох найбільших міст Київської Русі.
 • 993 - укріплення переяславського детинця за наказом князя Володимира Великого.
 • 1008 - відомості про перше кам'яне культове спорудження міста - Хрестовоздвижинську церкву.
 • 1054 - переяславським князем стає Всеволод, син Ярослава Мудрого. Виникнення Переяславського князівства.
 • 1089 - активне будівництво детинця за ініціативою митрополита Єфрема Переяславського.
 • 1094-1113 - правління князя Володимира Мономаха.
 • 2-га половина XII ст. - володіння Переяславського удільного князівства охоплювали величезну територію між Дніпром, Окою та верхній Волгою.
 • 1187 – перша письмова згадка назви «Україна»
 • 1239зруйнування міста ордою монголо-татар.
 • 60-ті роки XIV ст. - після разгрому татарських орд військами літовського князя Ольгерда Переяславщину разом з Переяславом захопили літовські феодали. Переяславськую землю поділили на повети, а повети - на волості. Переяслав стає центром волості.
 • 1441-1471 - Переяслав входив у склад оновленого Київського князівства, а потім у склад Київського воєводства.
 • 1482 – зпустошення Переяслава військом кримського хана Менгли-Герая.
 • Кінець XV ст.-перша половина XVI ст. - Переяслав разом с Каневом, Черкасами й островом Хортицей зіграв важливу роль у формиванні українського козатства. Тут угруповувались перші загони козаків.
 • 1569 - згідно Люблінської унії місто відходить до Польщі.
 • 1585 - Переяславу надано Магдебурзьке право. Спорудження замку на території колишнього детинця.
 • 1591-1593 - переяславські козаки і міщани взяли найактивнішу участь у великому повстанні під керівництвом Кріштофа Косинського проти польського пригноблення.
 • 1594-1596 - Переяслав зіграв важливу роль в повстанні на чолі з Северином Наливайко.
 • Початок XVII ст. - власником Переяславського староства і міста став український магнат Костянтин Острожський.
 • 1620 - Переяслав і староство перейшли у володіння Я. Заславського.
 • 1625 - згідно Куруковським угодам місто стає центром одного з найбільших реєстрових полків в Україні.
 • 25 травня 1630 - у боях під Переяславом запорізькі і реєстрові козаки під супроводом Тараса Федоровича (Трясило) здобувають перемогу над польським коронним військом.
 • 1635 - польський магнат, переяславський староста В. Жолкевський передав місто на резиденцію ієзуїтів, через три роки заснувув тут коллегіум.
 • 1637 - населення Переяславщини приймало участь у повстаннях на чолі з Павлом Павлюком (Бутом) і Яковом Острянином.
 • 1648 - початок Визвольної війни. Переяславці позбулися від влади польскї шляхти. 
 • Січень 1654 - Переяславська рада, у ході якої був подпісаний історичний акт про об'єднання України з Росією.
 • 1654-1667 - Російсько-польська війна.
 • 17 жовтня 1659 - підписання кабального договору між Юрієм Хмельницьким та представниками моськовської думи.
 • 1660 - підписання Слободищенського трактата Юрієм Хмельницьким.
 • 1663 - Чорна Рада
 • 1666 - антимосковське повстання Переяславського козацького полку під керівництвом М. Хоменка.
 • 1695-1700 - будівництво Вознесенського монастиря на кошти Івана Мазепи.
 • 1727 - відновлення гетьманства.
 • 1738 - відкриття колегіуму.
 • 1766 - відкриття однокласної школи у фортеці при Замковій Успенській церкві.
 • 1770-1776 - поблизу Вознесенського собору побудована трьохповерхова дзвіниця.
 • 1781 - відміна автономії України і розділ на полки. Скасування Переяславського полку. Переяслав став частиною Київщини.
 • 1782 - Переяслав налічував 4987 жителів і населення швидко зростало.
 • 1835 - у Переяславі мешкало вже 8460 жителів.
 • 30-ті роки XIX століття - у Переяславі деякий час жив та працював Микола Васильович Гоголь. Тут він збирав матеріал для повісті "Вій".
 • 1845, 1859 - пребування на Переяславщині Тараса Григоровича Шевченко.
 • 1867 - населення міста складає близько 10 тисяч чоловік.
 • 1873 - відкриття жіночої гімназії.
 • Кінець XIX століття - головним заняттям основної маси населення міста було хліборобство. Промисловість развивається дуже повільно.
 • 1901 - чисельність населення міста складає близько 16 250 жителів.
 • 1901 - у місті вже працює 14 учбових закладів (3 середніх та 11 низших)
 • 1917-1920 - революційні події.
 • вересень 1921 - Переяслав входить в Києвську губернію, а через два роки стає районним центром.
 • 1924 - почала діяти міська електростанція.
 • 1925 - почала друкуватись районна газета "Змичка".
 • 1928 - вулиці і майдани міста почали освітлюватись електричними ліхтарями.
 • 1932 - відкрите педагогічне училище.
 • 17 вересня 1941 - 21 вересня 1943 - оккупація Переяслава гітлеровськими військами.
 • Жовтень 1943 - перейменування міста на Переяслав-Хмельницький.
 • 1950 - ті роки - проведення післявоєнної реконструкціі під керівництвом архітектора Володимира Гнатовича Заболотного.
 • 1954 - відкриття історичного музею, створеного на базі історико-краєзнавчого музею.
 • 1959 - почала працювати швейна фабрика. Місто налічувало 15 000 жителів.
 • 1961 - створена фабрика художніх мистецтв (на базі артілі імені Б. Хмельницького). Відкритий монумент на честь 300-річчя Переяславської ради
 • 1964 - початок будування першого в Україні музея народної архітектури та побуту під керівництвом Михайла Івановича Сікорського. Місто будування - Татарська гора.
 • 1970 - почав працювати асфальтний завод. Відкрита музична школа. Населення міста налічує 20 000 чоловік.
 • 21 июня 1992 - зрічення українського козацтва на чолі з гетьманом В'ячеславом Черноволом від присяги московському царю, данної у 1654 році під час Переяславської Ради.
 • 1990 – у місті проживало 29,9 тис. осіб.
 • 2007відзначення 1100-річчя першої згадки з назвою Переяслав в літописних пам’ятках.
 • 2013 – у Переяславі мешкає близько 30 тис. жителів. В місті працює педагогічний університет, діє історико-культурний заповідник, який об’єднує 29 музеїв.

Переяслав новина

Нові знахідки ставрографічних старожитностей давньоруського часу на території Центральної Переяславщини

З утвердженням християнства в Русі серед місцевого населення поширилися й культові предмети нової релігії. Серед них хрестики, які були речовими втіленнями основного сакрального символу християнської релігії - хреста.
Юрій-Георгій Володимирович (Долгорукий): історико- історіографічний портрет переяславського князя

Юрій-Георгій Володимирович (Долгорукий): історико- історіографічний портрет переяславського князя

У статті розглянуто особу великого київського (колишнього переяславського) князя Юрія Володимировича, сина Володимира Всеволодовича Мономаха.
Переяслав новина

Переяславський князь Андрій Добрий

Син Володимира Мономаха переяславський князь Андрій Володимирович (Добрий) був учасником запеклої боротьби за оволодіння престолом Переяславля Руського у середині ХІІ ст. Це було пов 'язано з небажанням молодших Мономаховичів втратити права на київську спадщину, як це передбачалось за проектом Мономаха /Мстислава.
Переяслав новина

Історія та археологія Переяслава в пошуках перших дослідників ХІХ - початку ХХ ст.

У статті подаються відомості про перших дослідників давньої історії та археології Переяслава, які працювали у XIX - на початку ХХ ст.
Переяслав новина

Топоніми та топооснови Переяславщини у «Реєстрі всього Війська Запорозького»

Дослідивши «Реєстр всього Війська Запорозького 1649 року», автори прослідкували відображення топонімів Переяславщини в антропонімах (іменах особового складу Війська Запорозького) документу.
Переяслав новина

Госпіталі на Переяславщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941/1943 рр.)

Подано перелік тимчасових польових пересувних госпіталів, які функціонували в Переяславському районі Київської області під час Великої Вітчизняної війни, а саме в 1941 та в 1943 роках, досліджується історія евакуаційного госпіталю №2028, який був сформований у Переяславі, та висвітлюється виснажлива робота медичних працівників цього лікувального закладу.
Переяслав новина

Доля українських емігрантів у роки Другої Світової війни

Стаття присвячена аналізу доробку сучасних істориків у ділянці дослідження долі українців у часи найбільшого воєнного конфлікту світової історії.